Dobra rozmowa

Istnieją tylko dwa sposoby mówienia rzeczy: dobre lub złe. Do każdego należy wybór trybu w którym będzie mówił i łączyłem się z otoczeniem. Więc myśleć o swoje słowa, aby nikt nie został przez nie skrzywdzony.

My, ludzie, jako istoty stadne mamy potrzebę nawiązywania relacji, a w kontekście społecznym relacje te są możliwe dzięki komunikacji. Relacje z innymi składają się z wymianą opinii przez nadawcę i odbiorcę. Tak więc komunikowanie się jest to wyrażaniem lub manifestowania naszych myśli, pragnień i naszych interpretacji rzeczywistości innym ludziom.

Jeśli musisz utrzymywać dialog, ale jesteś znudzony lub zirytowany, z pewnością twój ton nie będzie najbardziej przyjazny. Więc zanim zepsujesz rozmowę spróbuj się skupić na tym, żeby mimo wszystko utrzymać dobry ton rozmowy. Innym rozwiązaniem jest poszukanie odpowiedniego momentu na rozmowę. Pamiętaj że milczenie o tym, co ci przeszkadza, nie jest konstruktywne.

Osobiście, gdy muszę porozmawiać o czymś poważnym z inną osobą, jako pierwszy krok, szukam neutralnego miejsca. Że to być kawiarnia bądź restauracja.


Związane z tematem: https://wle.pisz.pl/obsluga-terminala


Chodzi o to, że dyskusja wymaga od obu osób zaangażowania się w temat rozmowy z szacunkiem. Twarzą w twarz. W jak najwyższym stopniu. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście z względu odległości, może toż być rozmowa na Skype, WhatsApp lub innym komunikatorze. Pamiętaj jednak, że nawet podczas zdalnej rozmowy wygląd jest bardzo ważny.

Aby zbudować przyjazną dyskusję, pamiętaj też o zbiegach okoliczności. Dobrze jest się nie zgadzać, nie można jednak niczego narzucać, trzeba osiągnąć konsensus za pomocą dyskusji i negocjacji.