Kategoria: zarządzanie

Dobra rozmowa

Istnieją tylko dwa sposoby mówienia rzeczy: dobre lub złe. Do każdego należy wybór trybu w którym będzie mówił i łączyłem się z otoczeniem. Więc myśleć o swoje słowa, aby nikt nie został przez nie skrzywdzony.